Κάρπαθος. Ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2021 στο Δημοτικό Συμβούλιο

Κάρπαθος. Ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2021 στο Δημοτικό Συμβούλιο

Στις 27/01/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μέσω της πλατφόρμας zoom θα συγκληθεί το Δημοτικό συμβούλιο Καρπάθου. Πρόκειται να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση με μοναδικό θέμα στη ημ. διάταξη:

Την ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Καρπάθου (Οικονομικού έτους 2021)