Αναστέλλονται για μία εβδομάδα οι εργασίες του Ειρηνοδικείου Καρπάθου

Αναστέλλονται για μία εβδομάδα οι εργασίες του Ειρηνοδικείου Καρπάθου

Αναστέλλονται για μία εβδομάδα οι εργασίες και του Πρωτοδικείου της Ρόδου, του Πταισματοδικείου Ρόδου καθώς και των Ειρηνοδικείων Ρόδου και Καρπάθου, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση που έχει ληφθεί από την πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου το χρονικό διάστημα από την 21η Ιουνίου 2023 έως και την 28η Ιουνίου 2023:

1. Δεν θα διεξαχθούν και αποσύρονται όλες οι υποθέσεις του Τριμελούς και Μονομελούς Πλημμελειοδικείου με ημερομηνία έναρξης της συζήτησής τους κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής, ήτοι από 21.6 ως και 28.6.2023. Οι αποσυρθείσες υποθέσεις θα επαναπροσδιορισθούν αρμοδίως, με επιμέλεια της Εισαγγελίας.

Οι ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής, ήτοι πριν τις 21.6.2023 και δεν θα περατωθούν την ίδια ημέρα, συνεχίζονται μετά την ημερομηνία λήξης της αναστολής, ήτοι μετά την 28.6.2023, όπως τα ανωτέρω ορίζονται στη με αριθ.πρωτ. 25908οικ/12-6-2023 εγκύκλιο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Εξαιρείται της αναστολής η περίπτωση εκδίκασης κακουργημάτων ή πλημμελημάτων ανηλίκων που, αν τα τελούσε ενήλικος, θα ήταν κακούργημα, σε περιπτώσεις που επίκειται λήξη του ανωτάτου ορίου προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων. Όταν υφίσταται κίνδυνος παραγραφής οι αρμόδιοι Εισαγγελείς επαναπροσδιορίζουν τις υποθέσεις στη συντομότερη εφικτή δικάσιμο μετά τη λήξη της αναστολής.

2. Θα εκδικάζονται κανονικά από τον πρόεδρο Υπηρεσίας α) οι προσωρινές διαταγές κάθε ημέρας, β) οι εξαλείψεις προσημείωσης υποθήκης και γ) αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που αφορούν επικείμενο πλειστηριασμό.

3. Υποθέσεις που αφορούν στην αυτόφωρη διαδικασία (Μονομελούς ή Τριμελούς Πλημμελειοδικείου) θα εισάγονται και θα εκδικάζονται από το αρμόδιο Δικαστήριο μέχρι ώρα 14.00.

4. Ως προς τη λειτουργία της Γραμματείας του Πρωτοδικείου και με δεδομένη την απασχόληση του συνόλου των δικαστικών υπαλλήλων ως δικαστικών αντιπροσώπων ή/και ως μελών των εκλογικών συνεργείων, κατά τα ίδια ως άνω χρονικά διαστήματα που αφορά η αναστολή:

α) Το Πολιτικό Τμήμα της γραμματείας του Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου θα παραλαμβάνει κανονικά δικόγραφα προτάσεων και προσθήκης-αντίκρουσης της νέας τακτικής διαδικασίας, μόνο όσων η προθεσμία κατάθεσης λήγει εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

β) Οι γραμματείς έδρας πολιτικών υποθέσεων θα παραλαμβάνουν κανονικά τα δικόγραφα των προτάσεων ή/και προσθήκης-αντίκρουσης των διαδίκων μόνο για όσες υποθέσεις συζητηθούν ως και την 20-6-2023. γ) Κατάθεση εισαγωγικών δικογράφων (και διαταγών πληρωμής) στο χρονικό διάστημα της αναστολής θα γίνεται μόνο σε περίπτωση παραγραφής ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν εγκρίσεως του προέδρου Υπηρεσίας.

δ) Θα γίνεται δεκτή η κατάθεση αποκλειστικά και μόνο ένδικων μέσων, των οποίων η καταληκτική προθεσμία εντοπίζεται εντός του διαστήματος αναστολής. ε) Αιτήσεις για νομική βοήθεια, πιστοποιητικά και λοιπές αιτήσεις, θα κατατίθενται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν έγκρισης του προέδρου Υπηρεσίας. στ) Το Τμήμα Δημοσίευσης Πολιτικών Αποφάσεων θα λειτουργεί κανονικά για τη δημοσίευση πολιτικών αποφάσεων.

5. Εξαιρετικά, την Παρασκευή 23-6-2023 οι σχετικές υπηρεσίες της Γραμματείας του Πρωτοδικείου θα παρέχονται μέχρι τις 12:00 και τη Δευτέρα 26- 6-2023 από τις 12:00 ως και τις 14:30.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα Ειρηνοδικεία Ρόδου και Καρπάθου, καθώς και για το Πταισματοδικείο Ρόδου, που υπάγονται στην περιφέρεια του παρόντος Πρωτοδικείου.

πηγή www.rodiaki.gr
21.6.2023