Ένα βήμα πριν την εφαρμογή Κυκλοφοριακής Μελέτης στους δρόμους της ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ένα βήμα πριν την εφαρμογή Κυκλοφοριακής Μελέτης στους δρόμους της ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ο Πρόεδρος κ. Νισύριος Ιωάννης έθεσε υπόψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του, η οποία έχει ως εξής :

Είναι γνωστά τα κυκλοφοριακά προβλήματα και τα προβλήματα στάθμευσης τα οποία αντιμετωπίζει το Δημοτικό Διαμέρισμα Καρπάθου, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες οι οποίοι είναι και οι μήνες αιχμής. Προηγούμενες Δημοτικές Αρχές επιχείρησαν να λύσουν το πρόβλημα επικεντρωμένοι κυρίως στις περιοχές στις οποίες τα προβλήματα είναι εμφανή.

Δυστυχώς οι προσπάθειες αυτές δεν τελεσφόρησαν, ίσως λόγω των αντιδράσεων των θιγομένων των οποίων το κυριότερο επιχείρημα ήταν ότι οι σχετικές μελέτες ήταν αποσπασματικές καθότι δεν περιλάμβαναν το σύνολο του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Το «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με Δ.Τ. «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» (Α.Α.), ανέθεσε την εκτέλεση της Σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ρυθμίσεων στάθμευσης στα Πηγάδια Καρπάθου», στην εταιρεία συμβούλων και μελετητών «ΡΟΪΚΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί A.Ε.», με έδρα στην Ελλάδα, Ρήγα Φεραίου 28, Μεταμόρφωση Αττικής, ΤΚ 14452, Τ. +30 210 280 3000, F. +30 210 280 3001, E. info@roikos.gr.

Η μελέτη ανατέθηκε και εκπονήθηκε για λογαριασμό του Δήμου Καρπάθου (ΚτΕ) με βάση την από 18/10/2021 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ και του Δήμου Καρπάθου. Η σχετική Σύμβαση μεταξύ της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ και της ανωτέρω αναδόχου εταιρείας υπογράφηκε στις 15.03.2022.

Οι μελετητές του Έργου προχώρησαν σε πλήρη καταγραφή του οδικού δικτύου, των κυκλοφοριακών δεδομένων και των χαρακτηριστικών στάθμευσης κατά τη καλοκαιρινή περίοδο του Ιουλίου και Αυγούστου του 2022, ώστε να υπάρξει καταγραφή της εποχής που αντιμετωπίζουμε την τουριστική αιχμή. Η Μελέτη ακολούθησε τις προδιαγραφές εκπόνησης και με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους προέβη σε ανάλυση και καταγραφή των κυκλοφοριακών δεδομένων και των χαρακτηριστικών στάθμευσης καταλήγοντας σε συγκεκριμένες προτάσεις.

Η παρουσίαση της Μελέτης που έγινε με ανοικτή διαδικασία παρουσία δημοτών και ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου από τους μελετητές ήταν άρτια και κατέδειξε το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των Μελετητών. Η Μελέτη η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο είναι μέχρι σήμερα ακόμη αναρτημένη, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να είναι σε θέση να διαπιστώσει που και πως τον αφορά και τον επηρεάζει.

Με δεδομένο ότι επίκειται η έναρξη της τουριστικής περιόδου θεωρείται επιβεβλημένο να εφαρμοστεί στο σύνολο της η κυκλοφοριακή μελέτη, το ταχύτερο δυνατό ώστε κατά τους θερινούς μήνες αιχμής να παρακολουθηθεί η αρτιότητα της λειτουργίας της και να επισημανθούν τυχόν διορθώσεις και βελτιώσεις. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εισηγούμαι στο δημοτικό συμβούλιο:

1. Την έγκριση της Κυκλοφοριακής Μελέτης.

2. Την αποστολή της μελέτης μαζί με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έγκριση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ώστε στη συνέχεια να εφαρμοστούν τα σχετικά μέτρα διευθέτησης της κυκλοφορίας. Επισυνάπτονται: 1. Η τεχνική έκθεση μελέτης.

2. Τα σχέδια.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση της Κυκλοφοριακής Μελέτης.

2. Την αποστολή της μελέτης μαζί με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έγκριση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ώστε στη συνέχεια να εφαρμοστούν τα σχετικά μέτρα διευθέτησης της κυκλοφορίας.

Διαβάστε την Κυκλοφοριακή Μελέτη ΕΔΩ

8.8.2023

Καρπαθιακά Νέα