Εισήγηση για την Ονοματοδοσία οδού της Κοινότητας Μενετών Καρπάθου σε οδό ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΠΑΝΟΥ

Εισήγηση για την Ονοματοδοσία οδού της Κοινότητας Μενετών Καρπάθου σε οδό ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΠΑΝΟΥ

Με την αρίθμ. 06/2023 απόφαση του, το συμβούλιο της κοινότητας Μενετών Καρπάθου
εισηγείται την ονοματοδοσία του δρόμου που αρχίζει από τον Επαρχιακό δρόμο ΜΕΝΕΤΩΝ ΑΡΚΑΣΑΣ και καταλήγει στη θέση ΧΡΙΣΤΟΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ -ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΓΑΛΑΡΙΑΣ σε οδό ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΠΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, προκειμένου να αποτίσει τον ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στον εκλιπόντα και αείμνηστο πρόεδρο για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην κοινότητα Μενετών και στην τοπική κοινωνία όσο ευρισκόταν εν ζωη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες και με την αρίθμ.38,2021 απόφαση του ενέκρινε , κατ’αρχάς , την ανάγκη ονοματοδοσίας της κοινοτικής οδού που αρχίζει από τον Επαρχιακό δρόμο ΜΕΝΕΤΩΝ – ΑΡΚΑΣΑΣ και τελειώνει στο Πάρκινγκ Γαλαρίας όπου το Μουσείο στη θέση Χριστός.

Στη συνέχεια ο δήμος και μετά από ανταλλαγή διευκρινιστικής αλληλογραφίας με την Επιτροπή Ονομασίας και Μετονομασίας συνοικιών , οδών, και Πλατειών νομού Δωδεκανήσου και με το αρίθμ 28693/01.11.23 έγγραφο του απέστειλε την ανωτέρω απόφαση της κοινότητας Μενετών, Τεχνική Έκθεση, απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη της περιοχής επί του οποίου απεικονίζεται η ανωτέρω οδός με συντεταγμένες, καθώς και
Βιογραφικό σημείωμα του προτεινόμενου να τιμηθεί προσώπου στην εν λόγω επιτροπή.

Η Επιτροπή αυτή με την αριθμ. 1/2023 Γνωμοδότηση της , απεφάνθη θετικά και ομόφωνα για την ονομασία της ανωτέρω αναφερόμενης κοινοτικής οδού , ως οδού ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ.
Μετά από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη όλα τα αναγραφόμενα στο συνημμένο βιογραφικό σημείωμα του τιμώμενου προσώπου , αειμνήστου προέδρου ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΑΝΟΥ:

Εισηγούμαι :

Την έγκριση ονοματοδοσίας της κοινοτικής οδού που αρχίζει από τον κεντρικό Επαρχιακό δρόμο ΜΕΝΕΤΩΝ-ΑΡΚΑΣΑΣ και καταλήγει στο Πάρκινγκ της Γαλαρίας που ευρίσκεται και το Μουσείο στη θέση Χριστός, Μενετών, όπως ακριβώς εμφαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη της περιοχής, με τις ληφθείσες από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου μας συντεταγμένες, σε οδό ΣΤΑΜΑΤΗ . Μ.ΣΠΑΝΟΥ, εις ένδειξη και απόδοση του ελαχίστου φόρου τιμής και ευγνωμοσύνης στον αείμνηστο πρόεδρο για την δράση του και τις προσφερθείσες από αυτόν υπηρεσίες στην κοινότητα Μενετών και τοπική κοινωνία της Καρπάθου.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΧΩΤΟΤΑΞΙΑΣ

20.4.2024

Καρπαθιακά Νέα