Εισήγηση Σακελλιάδη για την ανανέωση του τομέα Περιβάλλοντος Δήμου Καρπάθου

Εισήγηση Σακελλιάδη για την ανανέωση του τομέα Περιβάλλοντος Δήμου Καρπάθου

 

Με μια ειδική εισήγηση η οποία αφορά τον μηχανοκίνητο στόλο του Δήμου Καρπάθου ο προϊστάμενος του τμήματος Περιβάλλοντος κ. Σακελλιάδης προσπαθεί να δώσει λύση στα προβλήματα που συχνότατα ανακύπτουν στον ευαίσθητο τομέα του.

Η εισήγηση του  κ. Ιωάννη Φωκά Σακελλιάδη, έχει ως βασικό γνώμονα την καλοκαιρινή περιόδο, στην οποία οι ανάγκες του νησιού είναι ιδιαίτερα αυξημένες και σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, ο Δήμος Καρπάθου θα μπορέσει να αποκτήσει επάρκεια, ώστε να αντιμετωπίσει το φόρτο των εργασιών της αποκομιδής απορριμμάτων χωρίς να είναι απαραίτητη και να θεωρείται δεδομένη η σύμβαση με ιδιωτική εταιρία.

Πριν παρουσιάσουμε ορισμένα από τα στοιχεία της εισήγησης να αναφέρουμε ότι η πρόσφατη προσπάθεια για ιδιωτικοποίηση στην αποκομιδή απορριμμάτων απέτυχε, αυτή την ώρα όλο το βάρος πέφτει στους εργαζόμενους του Δήμου και βέβαια στο στόλο των αυτοκινήτων, των εργαλείων που έχουν στη διάθεση τους. Μάλιστα πολύ πρόσφατα αντιμετωπίστηκαν βλάβες που είχαν δημιουργήσει ένα σωρό προβλήματα μέσα στην σεζόν 2021.

Είναι λοιπόν αδήριτη ανάγκη να υπάρξει έγκαιρα πρόβλεψη και ανανέωση, έτσι ώστε ο Δήμος Καρπάθου να προλάβει όλα όσα θα φέρει μαζί της η σεζόν του επόμενου καλοκαιριού.

Αυτή τη στιγμή το νησί διαθέτει 6 απορριμματοφόρα και 2 ημιφορτηγά, τα οποία κινούνται αδιάκοπα στις 7 τοπικές κοινότητες του νησιού και αξίζει να αναφέρουμε ότι μόνο για την κοινότητα Ολύμπου τα απορριμματοφόρα χρειάζεται να διανύουν 55 χιλιόμετρα για να πάνε και 55 να επιστρέψουν! Από τα έξη απορριμματοφόρα τα 2 είναι καθηλωμένα λόγο βλάβης από το 2014 και το ένα είναι μόλις 6 κυβικών.

 

Η εισήγηση Σακελλιάδη προτείνει την αγορά 2 σύγχρονων απορριμματοφόρων και τη σταδιακή απόσυρση των δυο τριαντάχρονων αυτοκινήτων (πρώτης κυκλοφορίας 1989-1990). Επίσης την αγορά 2 νέων ημιφορτηγών και την απόσυρση των δυο υπαρχόντων παλαιών φορτηγών. Σημαντικό ζήτημα, κατά τον Σακελλιάδη, είναι η αγορά καδοπλυντηρίου καθώς επίσης και η αγορά δυο μηχανοκίνητων οχημάτων καθαριότητας (σκούπες) τα οποία θα χρησιμεύσουν στο πλύσιμο πεζοδρόμων και των τοπικών κοινοτήτων του νησιού. Μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Φιλόδημος ή το «Αντώνης Τρίτσης»  ο κ. Σακελλιάδης προτείνει την αγορά Γερανοφόρου οχήματος, με προσθήκη αρπάγης για την συλλογή βαρέων αντικειμένων καθώς και καλαθιού για τις ανάγκες του ηλεκτροφωτισμού του Δημοτικού φωτισμού. Επίσης την προμήθεια 2 νέων μικρών πυροσβεστικών οχημάτων του 1m3 για τις ανάγκες της δασοπροστασίας του νησιού μας.

Συνολικά η πρόταση φτάνει σε ύψος περίπου 650.000-800.000 ευρώ (εκτός ΦΠΑ) και πρόκειται για την πρώτη μελέτη που γίνεται στην Κάρπαθο χωρίς να υπολογίζονται χέρια ιδιώτη στην καθαριότητα!

Εκτός από τα μηχανήματα σημαντικό ρόλο έχει το ανθρώπινο δυναμικό και σε αυτό τον τομέα το νησί ιδιαίτερα τα καλοκαίρια παρουσιάζει ελλείψεις ωστόσο αν υπάρχουν τα εργαλεία και σε αυτή την περίπτωση τα σύγχρονα απορριμματοφόρα, η Κάρπαθος  θα αποφύγει τα γνωστά σε όλους προβλήματα που αφορούν την καθαριότητα.

Όπως και ναχει η εισήγηση Σακελλιάδη αποτελεί ένα πρώτο βήμα συζήτησης και διαλόγου. Οι εκλεγμένοι σύμβουλοι οφείλουν να πάρουν άμεσα θέση για το ζήτημα της καθαριότητας του νησιού και να δώσουν απαντήσεις για τη θετική ή ενδεχόμενα αρνητική τους θέση στην συγκεκριμένη εισήγηση.

Σήμερα λοιπόν κανείς δε μπορεί να υποστηρίξει ότι δε γνωρίζει τις προτάσεις του προϊστάμενου του τομέα Περιβάλλοντος. Θα επιμείνουν στο σχέδιο ιδιωτικοποίησης;  θα ανανεώσουν τα εργαλεία του Δήμου και θα αφήσουν την υπηρεσία να δουλέψει για την Κάρπαθο; ή θα αφήσουν τον χρόνο να κυλά και στο τέλος θα ψάχνουν σε ποιον θα φορτώσουν τις όποιες ευθύνες προκύψουν από τα λάθη, τις αναπάντεχες βλάβες και τις καθυστερήσεις;

Πηγή Καρπαθιακά Νέα