Η εισήγηση Σακελλιάδη για την "Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού αντιπυρικής περιόδου 2023"

Η εισήγηση Σακελλιάδη για την "Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού αντιπυρικής περιόδου 2023"

Στο προσεχές δημοτικό συμβούλιο Δήμου Καρπάθου ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν είναι και οι προσλήψεις εποχιακού προσωπικού, διαβάστε την εισήγηση του κ. Σακελλιάδη:

Εν όψει της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου του έτους 2023 και προκειμένου η υπηρεσία μας να προετοιμαστεί και να οργανωθεί όσο το δυνατό πληρέστερα για την αντιμετώπιση των διάφορων συμβάντων και έχοντας υπόψη ότι το διαθέσιμο προσωπικό των εργαζομένων του Τμήματος Περιβάλλοντος δεν είναι επαρκής, παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαραίτητη ενέργεια (ενέργειες) πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού 12 ατόμων , τετράμηνους , για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Καρπάθου.

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού 12 ατόμων για την πυροπροστασία της νήσου Καρπάθου με τις παρακάτω ειδικοτήτες:

Ένας(1) οδηγός (Δ/Ε 28 ) για την υδροφόρα του Δήμου Καρπάθου

Ένας (1) Χειριστής(Δ/Ε 29) Μηχανήματος ̈ Έργου (διαμορφωτή Γαιών-Φορτωτή)

Δέκα (10) Εργάτες Γενικών καθηκόντων Υ/Ε

Το διαθέσιμο προσωπικό που εργάζεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου δεν επαρκεί για την πυροπροστασία του νησιού λόγο της κατακόρυφης αύξησης των απορριμμάτων τους θερινούς μήνες όπως επίσης και λόγο των εργασιών που προβλέπονται να εκτελεί η υπηρεσία μας, όπως ασπρίσματα-ελαιοχρωματισμοί, οδοκαθαρισμός, κλαδέματα, αποκομιδή βαρέων αντικειμένων, αποκομιδή αστικών απορριμμάτων, κοιμητήρια, πράσινο, κ.λ.π.

Παρακαλώ για δικές σας ενέργειες.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος

Ιωάννης Φωκά Σακελλιάδης

29.4.2023

Καρπαθιακά Νέα