Έκκληση του ΙΝΣΠΕΕ προς τους σπηλαιολόγους για την καταγραφή υποβαθμισμένων σπηλαίων της Ελλάδας

Έκκληση του ΙΝΣΠΕΕ προς τους σπηλαιολόγους για την καταγραφή υποβαθμισμένων σπηλαίων της Ελλάδας

Πολλά σπήλαια της Ελλάδας αντιμετωπίζουν σημαντικές ανθρωπογενείς πιέσεις, όπως ρύπανση, βανδαλισμοί, ανεξέλεγκτη επισκεψιμότητα, καταστροφή ενδιαιτημάτων ενδημικών και προστατευόμενων σπηλαιόβιων ζώων, κ.ά.

Η αποκατάσταση και προστασία αυτών των σπηλαίων αποτελεί πρόκληση, ωστόσο η έκταση των προβλημάτων και η συνολική εικόνα είναι εν πολλοίς άγνωστα.

Το ΙΝΣΠΕΕ απευθύνει έκκληση προς όλους τους σπηλαιολόγους να συμβάλλουν στην προσπάθεια καταγραφής των υποβαθμισμένων σπηλαίων της Ελλάδας και των πιέσεων που τους ασκούνται.

Η καταγραφή αυτή θα αποτελέσει ένα από τα κύρια εργαλεία για την αξιολόγηση της κατάστασης και τη διατύπωση κατευθυντήριων γραμμών οι οποίες θα βοηθήσουν στις προσπάθειες της σπηλαιολογικής κοινότητας και άλλων ενδιαφερομένων για τη διάσωση και διατήρηση της υπόγειας φυσικής μας κληρονομιάς.

Βοηθήστε μας να καταγράψουμε τις πιέσεις στα υποβαθμισμένα σπήλαια της Ελλάδας.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο: https://forms.gle/966Rs3JJdg994CKSA

Τα σπήλαια δεν έχουν φωνή, εμείς έχουμε!

Ανακοίνωση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

27.6.2023

Καρπαθιακά Νέα