Την Κυριακή, 23.1, θα κλείσει το θέμα της Οικονομικής Επιτροπής στον Δήμο Καρπάθου;

Την Κυριακή, 23.1, θα κλείσει το θέμα της Οικονομικής Επιτροπής στον Δήμο Καρπάθου;