Εκλογές στον Σύλλογο ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΣΙΩΝ (26.3.2023)

Εκλογές στον Σύλλογο ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΣΙΩΝ (26.3.2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Λόγω μη απαρτίας στο Α’ κάλεσμα (19-3-2023), το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των εν Ελλάδι Κασίων καλεί όλα τα μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού του, στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί με όσα μέλη παραστούν, την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου 56 στο 2 ο όροφος.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Εκλογή Προεδρείου.

2. Ανάγνωση πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης και έγκρισή τους.

3. Απολογισμός δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου της περιόδου Μάιος 2022 – Μάρτιος 2023.

4. Ανάγνωση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής για το 2022 και έγκρισή της.

5. Ανάγνωση ισολογισμού για το 2022 και έγκριση του. 6. Ανάγνωση και έγκριση προϋπολογισμού για το 2023.

Υπενθύμιση: την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023, αλλάζει η ώρα!

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου των εν Ελλάδι Κασίων,

 

Η Γ. Γραμματέας

Άγγελα-Πατρούλα Ι. Γλύτση

Ο Πρόεδρος

Μίνος Δ. Κομνηνός

20.3.2023

Καρπαθιακά Νέα