Εκλογές στο Σωματείο Επαγγελματιών Αλιέων Καρπάθου

Εκλογές στο Σωματείο Επαγγελματιών Αλιέων Καρπάθου

φωτογραφία από το προσωπικό αρχείο του συλλέκτη Ιωάννη Κασσώτη

2.12.2022

Καρπαθιακά Νέα