Εκλογή μελών Οικ. Επιτροπής σε ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου

Εκλογή μελών Οικ. Επιτροπής σε ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου