Κυριακή 19 Δεκεμβρίου η νέα προσπάθεια για εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου

Κυριακή 19 Δεκεμβρίου η νέα προσπάθεια για εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου