Ακόμη μια προσπάθεια για εκλογή μελών Οικ. Επιτροπής στον Δήμο Καρπάθου!

Ακόμη μια προσπάθεια για εκλογή μελών Οικ. Επιτροπής στον Δήμο Καρπάθου!