Η έκπληξη του Νίκου Κανάκη για την ανύπαρκτη μελέτη του Λιμενικού Ταμείου από το πρωτόκολλο του Δήμου Καρπάθου

Η έκπληξη του Νίκου Κανάκη για την ανύπαρκτη μελέτη του Λιμενικού Ταμείου από το πρωτόκολλο του Δήμου Καρπάθου
Με μεγάλη έκπληξη διάβασα ότι δεν υπάρχει στα αρχεία του Δήμου Καρπάθου το με αριθμ. πρωτοκόλλου ΔΤΥ 45/14-1-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου, παρόλο που αυτό αποτέλεσε την βάση συζήτησης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου , (στην οποία παρίστατο και ο σημερινός Δήμαρχος Καρπάθου) όπως προκύπτει από την επισυναπτόμενη απόφαση 20/2019 και απάντησε σε αυτό ο τότε  Δήμαρχος με το αριθμ 594/29-2-2019 έγγραφό του.