Συνεχίζει η κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στους Δήμους Η.Ν. Κάσου και Καρπάθου

Συνεχίζει η κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στους Δήμους Η.Ν. Κάσου και Καρπάθου