Έκτακτη συνεδρίαση για το σχεδιαζόμενο λιμάνι. Τώρα θα μετρήσουμε ποιοι δημοτικοί σύμβουλοι θα μιλήσουν!

Έκτακτη συνεδρίαση για το σχεδιαζόμενο λιμάνι. Τώρα θα μετρήσουμε ποιοι δημοτικοί σύμβουλοι θα μιλήσουν!

Σας καλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την 05η του μηνός Μαΐου 2023 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του ν.4555/2018 για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω κατεπείγοντα

θέματα:

1. Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.

2. Γνωμοδότηση Δήμου για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά στην ΜΠΕ: «Τεχνικές μελέτες επέκτασης Λιμένος Καρπάθου».

3. Έγκριση καθορισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Καρπάθου για εκμίσθωση έτους 2023.

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη για την εύρυθμη λειτουργεία του Δήμου, λόγω τήρησης προθεσμιών.

Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου

Μιχαήλ Μανωλάκης

4.5.2023

Καρπαθιακα Νέα