Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου - Το θέμα αφορά τη μισθοδοσία των συμβασιούχων

Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου - Το θέμα αφορά τη μισθοδοσία των συμβασιούχων

 

Σήμερα το απόγευμα, Πέμπτη, 30η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18:00μμ – 19:00 μμ,πραγματοποιηθεί Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, την με θέματα συζήτησης τα εξής:

1. Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 3 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021. Το θέμα κρίνεται έκτακτο και κατεπείγον για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Εμμανουήλ Παραγυιός