Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου

Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου

 

Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, θα πραγματοποιηθεί την 6 Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00μμ – 19:00 μμ,

με θέματα συζήτησης τα εξής:

1. Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση σχεδίου πρακτικού εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς με το Επικουρικό κεφάλαιο κλπ.

Το θέμα κρίνεται έκτακτο και κατεπείγον επειδή η προθεσμία απάντησης στην πρόταση συμβιβασμού από το Επικουρικό κεφάλαιο λήγει στις 10/8/2021.