Εκτέλεση Βολών σε περιοχή Νότια της Καρπάθου

Εκτέλεση Βολών σε περιοχή Νότια της Καρπάθου

 Ανακοίνωση της ΔΑΝ Καρπάθου  για  Εκτέλεση Βολών

Η  ΔΑΝ Καρπάθου ( Διοίκηση Άμυνας Νήσου) μας ενημερώνει με σχετική    της ανακοίνωση για την Εκτέλεση Βολών Βαρέων Όπλων Πεζικού, Πυροβολικού Μάχης και Αντιεροπορικού Πυροβολικού, στην περιοχή Νότια της Καρπάθου («ΑΡΓΙΛΑΟΠΟΤΑΜΟΣ») στις 25 Νοε 2022, από ώρα 09:00 μέχρι 15:00.

Ως Eπικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται η παρακάτω :

 

35 26 36 N   27 05 31 E

35 26 16 N   27 06 36 E

35 25 12 N   27 06 34 E

35 23 35 N   27 07 14 E

35 20 20 N   27 07 13 E

35 20 19 N   26 59 58 E

 

καθώς και ο εναέριος χώρος, σε ύψος μέχρι 8.000 ποδών, άνωθεν του πεδίου βολής.  Επισημαίνεται ότι στην παραπάνω περιοχή είναι επικίνδυνη η παραμονή και διέλευση ανθρώπων, ζώων, οχημάτων, αλιέων, λεμβούχων, πλοίων, και αεροσκαφών τις προαναφερθείσες ημερομηνίες και ώρες.

 

            Από το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημ. Σχέσεων του Δήμου Καρπάθου