Η έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Λογιστή για τον Δήμο Καρπάθου- Ψηφίστηκε χθες από το Δ.Σ.

Η έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Λογιστή για τον Δήμο Καρπάθου- Ψηφίστηκε χθες από το Δ.Σ.