10.000 ευρώ ενέκρινε ο Δήμαρχος Καρπάθου για ελέγχους νερού

10.000 ευρώ ενέκρινε ο Δήμαρχος Καρπάθου για ελέγχους νερού

Με την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.301 ο Δήμαρχος Καρπάθου, κ. Νισύριος, ενέκρινε τη δαπάνη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ και θα διατεθεί πίστωση ύψους ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ( 10.000,00 ) Ευρώ, για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 25.6279.0001 του Προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, οικον. έτους 2022.