Ξεκινούν έλεγχοι για ανεπιτήρητα άλογα, μουλάρια και γαϊδούρια από την Περιφέρεια - Πρόστιμα στους ιδιοκτήτες για τα αδήλωτα ζώα

Ξεκινούν έλεγχοι για ανεπιτήρητα άλογα, μουλάρια και γαϊδούρια από την Περιφέρεια - Πρόστιμα στους ιδιοκτήτες για τα αδήλωτα ζώα

Ξεκινά από τη Δευτέρα 19 του μήνα η εφαρμογή του νόμου που αφορά τα ανεπιτήρητα ιπποειδή (άλογα, μουλάρια και γαϊδούρια) στην περιφέρεια νοτίου Αιγαίου, καθώς συστάθηκε χτες με απόφαση του εντεταλμένου περιφερειακού συμβούλου πρωτογενούς τομέα Φιλήμονα Ζαννετίδη ειδική επιτροπή παρακολούθησης της διαχείρισης των ζώων αυτών στα νησιά μας.

γράφει η Βαρβάρα Μπογδάνου

Όπως δήλωσε στη «Ροδιακή» ο κ. Ζαννετίδης έχει έρθει στις αρμόδιες υπηρεσίες νέα εγκύκλιος για το θέμα, Προβλέπεται η σύσταση επιτροπής για όλη την περιφέρεια, ενώ σε κάθε δήμο θα πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος για τη συγκέντρωσή τους καθώς και ειδικός υπάλληλος που θα επιβλέπει τη διαδικασία από τη σύλληψη των ανεπιτήρητων μέχρι την απόδοση και την εκποίηση τους.

«Η επιτροπή ξεκινά άμεσα το έργο της καθώς τη Δευτέρα αρχίζει η διαβούλευση με τους δήμους, γι’ αυτό και ο κάθε δήμος θα πρέπει να καθορίσει το χώρο και να ορίσει συγκεκριμένο υπάλληλο. Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος» δήλωσε, και έκανε γνωστό ότι για το δήμο Ρόδου προτείνεται ο χώρος της περισυλλογής των ανεπιτήρητων να είναι το περιφερειακό σφαγείο, καθώς διαθέτει τις υποδομές που χρειάζονται, όπου συγκεντρώνονται και τα ανεπιτήρητα αιγοπρόβατα.

Η απόφαση αναφέρει τα εξής:
«Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Συγκροτούμε Τριμελή Επιτροπή παρακολούθησης της διαχείρισης ανεπιτήρητων ιπποειδών, σε εφαρμογή της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 269 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, αποτελούμενη από τους:

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΗΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ, Κτηνίατρο, Διευθυντή Δ/νσης Κτην/κής Δωδεκανήσου, περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
2. ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕΧΤΑΡΗ, Κτηνίατρο, Διευθύντρια Δ/νσης Κτην/κής Κυκλάδων, περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
3. ΣΤΑΜΑΤΙΟ ΡΕΝΕΣΗ, Τεχνολόγο Γεωπονίας, Δ/νσης Κτην/κής Δωδεκανήσου, περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΟΥΣΟΥ, Κτηνίατρο, Τμήματος Κτηνιατρικής Άνδρου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΝΩΛΑΚΑ, Κτηνίατρο, Δ/νσης Κτην/κής Δωδεκανήσου, περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ, Τεχνολόγο Γεωπονίας, Δ/νσης Κτην/κής Κυκλάδων, περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η επιτροπή αυτή δεν φέρει καμία αρμοδιότητα για διαχείριση θεμάτων αστικής ευθύνης, που τυχόν προκύπτουν, από την παρουσία των ανεπιτήρητων ιπποειδών».
Όπως είχε γράψει προ ημερών η «Ροδιακή» ο αριθμός των ιπποειδών (αλόγων, γαϊδουριών και μουλαριών) που δηλώθηκαν στη διεύθυνση κτηνιατρικής Δωδεκανήσου σε εφαρμογή σχετικού νόμου που εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων της χώρας μας, είναι ιδιαίτερα μικρός.

Η καταγραφή ξεκίνησε στις 21 Οκτωβρίου του περασμένου χρόνου και ολοκληρώθηκε στις 21 Ιανουαρίου, αλλά δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, καθώς ο αριθμός των ζώων αυτών είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η «Ροδιακή» η διεύθυνση κτηνιατρικής Δωδεκανήσου κατέγραψε μόλις 93 ιπποειδή, εκ των οποίων τα 45 ήταν γαϊδούρια και τα 48 άλογα και σε όλα αυτά περιλαμβάνονται και όσα ζώα χρησιμοποιούνται για εργασία, για αναψυχή και άλλους σκοπούς. Τα περισσότερα από αυτά σύμφωνα με τα στοιχεία βρίσκονται στη Ρόδο.

Η υπηρεσία όμως πριν από αρκετά χρόνια στο πλαίσιο των ενεργειών της που περιλάμβαναν αιμοληψίες για διάφορους λόγους (π.χ. ασθένειες) είχε ήδη πραγματοποιήσει μία ιχνηλάτηση και είχε καταγράψει πολλά τέτοια ζώα, δημιουργώντας ένα μητρώο με τα στοιχεία κάθε ζώου και τη φωτογραφία του, φτιάχνοντας στην ουσία για όλα ένα… διαβατήριο.

Έτσι στην περιφερειακή ενότητα Δωδεκανήσου καταγράφηκαν 475 ιπποειδή, εκ των οποίων 151 άλογα 317 γαϊδούρια και 7 μουλάρια.

Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονταν στη Ρόδο και συγκεκριμένα τα 359, ενώ από τα υπόλοιπα τα 59 βρίσκονταν στην Κω, τα 15 στη Σύμη και λιγότερα στα άλλα νησιά.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι ιδιοκτήτες δεν δήλωσαν τα ζώα τους, καθώς και τα μέρη στα οποία διαβιούν και εντοπιστούν θα πληρώσουν πρόστιμα.

Ανεπιτήρητο ιπποειδές είναι εκείνο που εντοπίζεται εκτός της οριοθετημένης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του κατόχου του, συμπεριλαμβανομένου του βοσκοτόπου της χωρίς επιτήρηση είτε φέρει είτε δεν φέρει σήμανση. Όλα τα ανεπιτήρητα αγροτικά ζώα περισυλλέγονται, οδηγούνται σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και βρίσκονται υπό κτηνιατρική παρακολούθηση κατά την παραμονή τους εκεί.

Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας συντάσσεται «πρακτικό περισυλλογής ανεπιτήρητων αγροτικών ζώων» που υπογράφεται από τον υπεύθυνο του συνεργείου και στο οποίο καταγράφονται κατ’ ελάχιστον η ημερομηνία περισυλλογής, το είδος των ζώων που περισυλλέγονται, ο αριθμός και ο ατομικός κωδικός αριθμός αναγνώρισης των ζώων που φέρουν σήμανση, ο αριθμός των ζώων που δεν φέρουν σήμανση, η περιοχή απ’ όπου τα ζώα περισυλλέχθηκαν, ο τρόπος περισυλλογής και μεταφοράς των ζώων και η εκμετάλλευση προορισμού των περισυλλεχθέντων ζώων.

Όσα από αυτά δεν φέρουν σήμανση αναγνωρίζονται κατάλληλα, μετά την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο.
Επιπλέον, τα περισυλλεχθέντα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα καταχωρούνται στο μητρώο της εκμετάλλευσης και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Κτηνιατρικής.

Τα ανεπιτήρητα αγροτικά ζώα περιέρχονται στην ιδιοκτησία της περιφέρειας, εφόσον, μετά την παρέλευση 10 (δέκα) ημερολογιακών ημερών από την περισυλλογή τους, ο κάτοχός τους δεν αιτηθεί την επιστροφή τους.

Δεν επιτρέπεται η επιστροφή ανεπιτήρητων αγροτικών ζώων που κατά την περισυλλογή τους δεν φέρουν σήμανσή τους, εφόσον ο ισχυριζόμενος την κατοχή των εν λόγω ζώων δεν μεριμνήσει, για την κατάλληλη σήμανσή τους, παρέχοντας στην επιβλέπουσα οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή την απαραίτητη τεκμηρίωση σχετικά με την ιχνηλασιμότητά τους.

Σε κάθε περίπτωση, στον κάτοχο του ανεπιτήρητου ιπποειδούς, που ταυτοποιείται από το σύστημα σήμανσης και καταγραφής, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, ύψους (800) ευρώ ανά ζώο και στον κάτοχο μη σημασμένου ανεπιτήρητου ιπποειδούς επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, (1.500) ευρώ ανά ζώο.

17.62023

πηγή www.rodiaki.gr