Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος πληρότητας της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του λιμένα Πηγαδίων και του παραλιακού πεζοδρόμου

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος πληρότητας της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του λιμένα Πηγαδίων και του παραλιακού πεζοδρόμου

Έλεγχος πληρότητας φακέλου ΜΠΕ για το έργο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘOY» στην Δημοτική Ενότητα Καρπάθου του Δήμου Καρπάθου, της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Καρπάθου – Ηρωικής νήσου Κάσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Σε συνέχεια της από 10-03-2023 ανάρτησης στο ΗΠΜ, του φακέλου ΜΠΕ που αφορά στο έργο:

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘOY», με ΠΕΤ έργου: 2302914722, και της από 13-03-2023 υποβολής ενός εντύπου και ενός ψηφιακού αντιγράφου ΜΠΕ του έργου του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι ο φάκελος ΜΠΕ πληροί τις προϋποθέσεις της με Αριθμ. οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β/27-01-2014) ΚΥΑ και για την εκκίνηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε τον φάκελο ΜΠΕ του έργου σε -2- έντυπα αντίγραφα και -4- ψηφιακά. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας. Εσ. Διανομή: 1. Χρ. Αρχείο 2. Φακ. Έργου 3. Φακ. ΠΑΛΜ

Με ΕΝΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τμήματος ΠΕ. ΧΩ. ΣΧ. Δωδεκανήσου

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΩΛΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με A΄ Βαθμό

13.3.2023

Καρπαθιακά Νέα