Ενημέρωση από τον Δήμο Καρπάθου: "Υποβολή Αιτήσεων στον ΕΛΓΑ από πυρόπληκτους παραγωγούς"

Ενημέρωση από τον Δήμο Καρπάθου: "Υποβολή Αιτήσεων στον ΕΛΓΑ από πυρόπληκτους παραγωγούς"
Καλούνται οι πληγέντες παραγωγοί της Καρπάθου από την πυρκαγιά της 23ης Σεπτεμβρίου 2021 στο νησί μας, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ (Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων) έως και την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Δημαρχείο Καρπάθου μέσω Πρωτοκόλλου στην Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ Δήμου Καρπάθου κα. Φωτεινή Χαλκιά- Καζαμία (Τηλ.: 22453-60134) Email : protokollo@karpathos.gr
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης είναι το φυτικό κεφάλαιο των αιτούντων να είναι ασφαλισμένο στον ΕΛΓΑ. Για αυτό στην αίτηση είναι σημαντικό οι ζημιωθέντες παραγωγοί να αναγράφουν και το Α.Φ.Μ. τους, προκειμένου να γίνει από την Υπηρεσία του ΕΛΓΑ η σχετική εξακρίβωση.
Κάρπαθος 11 Νοεμβρίου 2021
Ο Δήμαρχος Καρπάθου
Ιωάννης Θεμ . Νισύριος