Επιστολή διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στο Γυμνάσιο και στις Λυκειακές τάξεις Κάσου, απέστειλαν η Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών-Πειραιώς

Επιστολή διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στο Γυμνάσιο και στις Λυκειακές τάξεις Κάσου, απέστειλαν η Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών-Πειραιώς

Επιστολή διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στο Γυμνάσιο και στις Λυκειακές τάξεις Κάσου, απέστειλαν η Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών-Πειραιώς και η Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Παροικιακών Σωματείων Ρόδου.

Στην επιστολή αναφέρουν τα εξής:
«Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Με αφορμή την πρόσφατη επιστολή που λάβαμε από τη διευθύντρια του Γυμνασίου και Λ.Τ. Κάσου,  επικοινωνούμε μαζί σας, για να σας επισημάνουμε το διαχρονικό πρόβλημα της υποστελέχωσης των σχολείων των μικρών νησιών. Το εν λόγω πρόβλημα δεν είναι δυστυχώς νέο, αλλά οι πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας που  όλοι βιώνουμε, έχει επιεικώς διογκώσει τις αρνητικές επιπτώσεις του.

Προκειμένου να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, αναφερόμαστε στην περίπτωση του Γυμνασίου  – Λ.Τ. Κάσου, όπου, σήμερα, μισθοδοτούνται 20 εκπαιδευτικοί και παρόντες είναι 14. Από αυτούς τους 14,  μόνιμοι και οργανικά ανήκοντες είναι 2, εκ των οποίων ο ένας πήρε μετάθεση!  Για την επίλυση του προβλήματος, αναμένονται οι νέοι διορισμοί, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει πρόβλεψη ώστε οι εκπαιδευτικοί που θα διοριστούν στο συγκεκριμένο σχολείο δεν θα αποσπαστούν.

Τα παραπάνω αναφερόμενα γεγονότα, με μικρές παραλλαγές, συμβαίνουν κάθε χρόνο, ειδικά στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά, αφού η  έλλειψη μαζικών διορισμών και το μεγάλο ποσοστό αποσπάσεων όσων διορίζονται,  συντελούν καθοριστικά στην υποστελέχωση των σχολείων μας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εκπαίδευση των νέων, που επιθυμούν να παραμένουν στον τόπο τους.

Με την ευθύνη λοιπόν της εκπροσώπησης του μεγαλύτερου μέρους των απανταχού Δωδεκανησίων, οι Ομοσπονδίες μας και όλοι οι Δωδεκανησιακοί φορείς σας καλούμε να αναλάβετε άμεσα ενέργειες, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, αναλογιζόμενοι την έννοια της νησιωτικότητας και την υποχρέωση της Πολιτείας για καθιέρωση συνθηκών ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών,  μεταξύ των πολιτών, όπως προβλέπουν οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών  Σωματείων Αθηνών-Πειραιώς
Γιάννης Φραγκούλης
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Παροικιακών Σωματείων Ρόδου
Νίκος Κωνσταντινίδης».