"Έλληνες και ξένοι λαογράφοι" νέο βιβλίο του Μηνά Αλ. Αλεξιάδη

"Έλληνες και ξένοι λαογράφοι" νέο βιβλίο του Μηνά Αλ. Αλεξιάδη

Βιοεργογραφικά μελετήματα.
Κατά τη διάρκεια της πανεπιστημιακής του σταδιοδρομίας, ο Καθηγητής Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης έχει μελετήσει το έργο σπουδαίων Ελλήνων και ξένων λαογράφων, το οποίο καταγράφει και συγκεντρώνει στο βιβλίο του “Έλληνες και Ξένοι Λαογράφοι ‒ Βιοεργογραφικά Μελετήματα”. Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί για το έργο σημαντικών διδασκάλων της επιστήμης του παραδοσιακού και σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού, και να αναζητήσει νέα θεματολογία για τις προσωπικές του έρευνες.

Περιεχόμενα του βιβλίου:
Πρόλογος

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΑΟΓΡΑΦΟΙ
Μνήμη Νικολάου Γ. Πολίτη, θεμελιωτή της Ελληνικής Λαογραφίας – Οι «Γνωμοδοτήσεις» τoυ Νικολάου Γ. Πολίτη περί μετονομασίας Συνοικισμών και Κοινοτήτων – Ο Καθηγητής Δημήτριος Σ. Λουκάτος “Folklorica Contemporanea” – Επιστολές του Δημ. Σ. Λουκάτου σε Αθηναϊκές εφημερίδες – Συμπλήρωμα βιοεργογραφίας (1934-1995) του Καθηγητή, Λαογραφίας Δημ. Σ. Λουκάτου- Ο Στίλπων Π. Κυριακίδης και η Θράκη – Ο Δημήτριος Β. Οικονομίδης και η Λαογραφία – Ο Καθηγητής Μ. Γ. Μερακλής και η Κοινωνική Λαογραφία – Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και η προσφορά του στην έρευνα της Θρησκευτικής Λαογραφίας – Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Δωδεκανήσου – Ο Καθηγητής Αριστείδης Ν. Δουλαβέρας και η προσφορά του στη Λαογραφία.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΛΑΟΓΡΑΦΟΙ ‒ ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ
Ο Καθηγητής Β. Δ. Αναγνωστόπουλος και ο λαϊκός – Η συμβολή της Μαρίας Γκασούκα στην Ψηφιακή Λαογραφία – Λαογραφικό Eγκώμιο στον Γεράσιμο Ρηγάτο – Ο I. Μ. Χατζηφώτης και η προσφορά του στον λαϊκό πολιτισμό της Δωδεκανήσου – Ο Πανταζής Κοντομίχης και η προσφορά του στον λαϊκό πολιτισμό της Λευκάδας – Ο Κώστας Γ. Σαχινίδης και ο Ελληνικός λαϊκός πολιτισμός – Η συμβολή του Κωνσταντίνου Μηνά στην έρευνα της Καρπαθιακής Λαογραφίας – Παύλος Γνευτός: Ένας πρωτοπόρος της μελέτης του Ροδιακού δημοτικού τραγουδιού – Ο Αντώνης Μ. Σοφός και το λαογραφικό του έργο για την Κάσο.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΞΕΝΟΙ ΛΑΟΓΡΑΦΟΙ – Ο Richard M. Dawkins και η Δωδεκανησιακή Λαογραφία – Richard M. Dawkins και Έλληνες λαογράφοι.Άγνωστες επιστολές προς τον Άγγλο επιστήμονα – Alan Dundes (1934-2005). Eπιφανής Αμερικανός λαογράφος και ανθρωπολόγος. Νεκρολογία και επιστημονική αποτίμηση – Ο Samuel Baud-Bovy και η προσφορά του στην εθνομουσικολογική και λαογραφική έρευνα της Δωδεκανήσου – Ο Ludwig Ross και η Κάρπαθος. Τα πρώτα λαογραφικά – Ο Καθηγητής Wolfgang Mieder και η Νεωτερική Λαογραφία στις Η.Π.Α. Το παράδειγμα της παροιμίας. Πρώτες δημοσιεύσεις.

25.9.2022

Καρπαθιακά Νέα