Σημαντική διάκριση για τον Καρπάθιο Καθηγητή Χειρουργικής Εμμανουήλ Πικουλή

Σημαντική διάκριση για τον Καρπάθιο Καθηγητή Χειρουργικής Εμμανουήλ Πικουλή