Έμμετρος σχολιασμός του Ντίνου Καραξή στην ανακοίνωση του Περιφερειάρχη για το λιμάνι της Καρπάθου

Έμμετρος σχολιασμός του Ντίνου Καραξή στην ανακοίνωση του Περιφερειάρχη για το λιμάνι της Καρπάθου

ΠΡΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΆ ΝΕΑ Ανακοίνωση για λιμάνι και ανάπλαση παραλιακού δρόμου στα Πηγάδια, από τον κ. Περιφερειάρχη Γ. Χατζημάρκο κατά την επίσκεψή του στη Κάρπαθο.

 

Στα Σπόα έγινε η επιλογή να εκδόσει το ” φιρμάνι ”

ό ,τι Φλεβάρη ξεκινούν οι διεργασίες για λιμάνι !!

Απάντηση δε πήρανε για τα αιτήματά τους,

πολλά απ’αυτά εχάθησαν μαζί με τα όνειρά τους.

Ο Πάρεδρος θα έπρεπε με τα ετοίματά του όλα,

μαρίνα να εισηγηθεί για θέρετρο στον Αη Νικόλα.

Διάχυτη η απόγνωση των παρευρισκομένων,

ν´ακούνε έργα για Πρωτεύουσα δρόμων και λιμένων.

Όταν γίνεται αναφορά και για διαφωνούντες,

που στη συγκέντρωση αυτή ήτανε απόντες.

Αυτοί οι” κάποιοι που διαφωνούν “κάλλιστα γνωρίζουν,

περιπέτειες που έζησαν να μη τις ξαναζήσουν.

Μ’ απελπισία όταν μιλούν για χρήματα χαμένα,

είν´από αγανάχτηση για χρόνια περασμένα.

Λιμάνι θέλουν άπαντες κάτοικοι της Καρπάθου,

δίχως αποκομμένο λιμενοβραχίονα άλλα να μη πάθουν.

Κι’ αν η θέση του ορίστηκε στο Γαρόνησο Πηγαδίων

του έργου η υλοποίηση πλείστων όσων εμποδίων.

Καθαίρεση του λιμενοβραχίονα μέγα είναι αγκάθι

για μελέτης επικύρωση εμπόδιο εστάθη.

Το Υπουργείο να ζητά με διαφορετικά στοιχεία,

τη μελέτη κυματοκίνησης για περιβαντολογία……

Όχι μ’ανεμολόγια από Ε.Μ Υ του Αφιάρτη

μα με της Ρόδου την Ε.Μ.Υ κι’ ανάγλυφο του χάρτη.

Διότι κατά τη χειμερινή περίοδο όπως αναφέρουν,

κύμα δύο μέτρα θαλασσοταραχή άγρια επιφέρουν.

Επιστημονικώς αδύνατον μελέτη να καλύψει,

από επιπτώσεις δυσμενείς , κινδύνους να εκλείψει.

Άκαρπες οι προσπάθειες δεδομένα να αλλάξουν

περιβαντολόγοι ματαιοπονούν ζητούμενα να παρακάμψουν.

Ας πρυτανεύση η λογική για αναθεώρηση μελέτης

για το καλό του τόπου του ουδείς νιώθει…..ικέτης.

Τέσσερα χρόνια χάθηκαν , άλλα να μη χαθούνε

και τα παλιά που πέρασαν ……να μη προσμετρηθούνε.

Όσο για το παραλιακό για πιά ανάπλαση μιλούμε ;;

Από ” σκαρίφημα”που αναρτήθηκε εικόνα “θολή “θα δούμε;;

Προβλέπεται για να στηθεί και άγαλμα του Ποσειδώνα;!

Μήπως όποιοι θα κοιτούν κλείσουν το μάτι τό ‘να ;;

Σύμβαση όποιοι ψηφίσανε , όλα για πάντα προγραμματισμένα,

σε Διοικούμενη Αυτοδιοίκηση, σσγχαρητήρια εις τον καθένα !!!!

24.9.2023

Καρπαθιακά Νέα