Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Καρπάθου ενημερώνει για τους εμβολιασμούς

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Καρπάθου ενημερώνει για τους εμβολιασμούς

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Καρπάθου, κάνει γνωστό σε όλους τους κατοίκους του νησιού μας, ότι όσοι ενδιαφέρονται να δηλωθούν για εμβολιασμό για COVID-19,συνεχίζεται η συμπλήρωση καταλόγων στον Δήμο Καρπάθου από την κα. Σοφία Κατωγυρήτη στο τηλέφωνο 2245360128 εργάσιμες ημέρες από 08.00 – 15.00.

Όσοι καλούν στο παραπάνω τηλέφωνο πρέπει να αναφέρουν σωστά το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό ΑΜΚΑ.

Ακόμη, όσοι έχουν ήδη δηλωθεί για εμβολιασμό σε κάποιο φαρμακείο ή έχουν δηλωθεί μόνοι τους στο emvolio.gov.gr δεν πρέπει να καλούν στο παραπάνω τηλέφωνο.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Καρπάθου, ενημερώνει τους κατοίκους της Καρπάθου, ότι συνεχίζεται η συμπλήρωση καταλόγων στον Δήμο Καρπάθου, στο τηλέφωνο 2245360128 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για όσους πολίτες ενδιαφέρονται να δηλωθούν για τον εμβολιασμό κατά του ιού COVID-19,

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν σωστά το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. τους.

Προσοχή: Όσοι πολίτες έχουν ήδη δηλωθεί για εμβολιασμό σε φαρμακείο ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα emvolio.gov.gr δεν πρέπει να καλούν στο παραπάνω τηλέφωνο.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Καρπάθου, κάνει γνωστό σε όλους τους κατοίκους του νησιού μας, ότι όσοι ενδιαφέρονται να δηλωθούν για εμβολιασμό για COVID-19, συνεχίζεται η συμπλήρωση καταλόγων στον Δήμο Καρπάθου από την κα. Σοφία Κατωγυρήτη στο τηλέφωνο 2245360128 εργάσιμες ημέρες από 08.00 – 15.00.

Όσοι καλούν στο παραπάνω τηλέφωνο πρέπει να αναφέρουν σωστά το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό ΑΜΚΑ.

 

Ακόμη, όσοι έχουν ήδη δηλωθεί για εμβολιασμό σε κάποιο φαρμακείο ή έχουν δηλωθεί μόνοι τους στο emvolio.gov.gr δεν πρέπει να καλούν στο παραπάνω τηλέφωνο.

Κάρπαθος 23 Απριλίου 2021

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος