ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΜ. ΝΙΣΥΡΙΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΛΥΤΩΣΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΨΟΥΣ 480.000 ΕΥΡΩ

ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΜ. ΝΙΣΥΡΙΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΛΥΤΩΣΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΨΟΥΣ 480.000 ΕΥΡΩ
Οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια με το λεγόμενο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και οφείλουν να υποβάλλουν μηνιαίες χρηματοοικονομικές καταστάσεις στο Υπουργείο. Στον βαθμό που δεν τηρείται κάτι από αυτά τα δύο προβλεπόμενα από το υπάρχον νομικό πλαίσιο, επιβάλλονται πολύ σοβαρά πρόστιμα, κάτι που έχει συμβεί σε περιπτώσεις πάρα πολλών Δήμων πανελλαδικά.
Μπροστά στον κίνδυνο επιβολής προστίμων συνολικού ύψους 480.000,00 ευρώ βρέθηκε και ο Δήμος Καρπάθου, διότι, υπήρχαν σοβαρές παραλείψεις από προηγούμενες Δημοτικές Αρχές σ΄αυτό το επίπεδο.
Ωστόσο με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ιωάννη Θεμ. Νισύριου και της Δημοτικής Αρχής και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και εξωτερικό συνεργάτη Λογιστή Α΄ τάξης, ο Δήμος είναι πια πλήρως εναρμονισμένος με τις απαιτήσεις του υπάρχοντος νομικού πλαισίου και ο κίνδυνος αυτός δεν υπάρχει πια. Για να συμβεί αυτό, χρειάστηκε να γίνει μια επίπονη δουλειά για την σύνταξη των Ισολογισμών του Ν.Π.Δ.Δ. Καρπαθιακός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας (Κ.Ο.Π.Α.Π.) για τα έτη 2014 έως και 2020.
Μ΄αυτό τον τρόπο δεν υπάρχει πια κίνδυνος προστίμων στον Δήμο, κάτι που εξυγιαίνει αλλά και σταθεροποιεί την οικονομική επάρκεια του Δήμου που θα εδέχετο πλήγμα αν επιβάλλονταν τόσο δυσθεώρητα πρόστιμα. Η εξυγίανση των οικονομικών και η ύπαρξη οικονομικής επάρκειας στον Δήμο ήταν πάντα για τον Δήμαρχο πρώτη προτεραιότητα, αφού μόνο σε μια τέτοια στέρεη κατάσταση μπορείς να στηρίξεις μια πολύμορφη και δημιουργική δραστηριότητα.
Κάρπαθος 16 Ιουλίου 2021
Γραφείο Τύπου Δήμου Καρπάθου