Ενημέρωση επί της διαδικασίας προμηθειών από τον Αντιδήμαρχο Μανώλη Παραγυιό

Ενημέρωση επί της διαδικασίας προμηθειών από τον Αντιδήμαρχο Μανώλη Παραγυιό

 

Όσα εντάλματα υπογράφονται για να πληρωθούν είναι αναρτημένα στη Διαύγεια και μπορεί να τα βρει όποιος ενδιαφέρεται. Είναι η τελική φάση μιας διαδικασίας η οποία ακολουθείται και έχει διάφορα στάδια .

Τα στοιχεία τα οποία ζητούν , επί των σταδιων αυτών,  είναι αρμοδιότητα των υπηρεσιών να τα χορηγήσουν .

Απευθύνθηκαν εκεί, ας έχουν την υπομονή να πάρουν αυτά που ζητούν εντός των νομίμων προθεσμιών .

Όποιος, κατόπιν, θεωρεί ότι κάποια διαδικασία δεν έγινε ορθά, μπορεί να απευθυνθεί προς τα αρμόδια όργανα .

Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση .

Υπάρχουν υπηρεσίες ελέγχου και υπάρχουν εισαγγελείς .

  ΑΝ προκύψει κάτι το μεμπτό να αναδειχθεί και να τιμωρηθεί !

Τα υπόλοιπα είναι κουβέντες του καφενείου και γραφικότητες .

Άς διατηρήσουμε την στοιχειώδη σοβαρότητα στον δημόσιο λόγο .

Καλό θα ήταν , με την ευκαιρία , να ενημερώσω τον κόσμο ότι τον τελευταίο χρόνο και με απαίτηση του Δημάρχου κ.  Νισυρίου όλοι οι προμηθευτές και εργολάβοι εξοφλουνται με την περάτωση του έργου τους .

Προηγουμένως οι περισσότεροι προμηθευτές και  εργολάβοι, πληρώνονταν μετά από την προσφυγή τους στα δικαστήρια , προσθέτοντας στις πλάτες του Καρπαθιακού λαού τόκους τουλάχιστον 8.5 % κάθε μήνα μέχρι να τελεσιδικήσει η διαταγή πληρωμής  , για κάθε προμήθεια ή έργο .

Ας αναρωτηθούμε, για ένα προϋπολογισμό ύψους ενός εκατομμυρίου, πόσα χρήματα κάθε χρόνο εξοικονομούνται μόνο από αυτό .

Ας κανουν όποιοι θέλουν την πράξη, να δουν σε πόσα φωτιστικά αντιστοιχούν.

 

  Με τιμή, ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Παραγυιός