Ενημέρωση κτηνοτρόφων ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Η. Ν. ΚΑΣΟΥ - Ξεκίνησε η ετήσια απογραφή (καταμέτρηση) των ζώων τους

Ενημέρωση κτηνοτρόφων ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Η. Ν. ΚΑΣΟΥ - Ξεκίνησε η ετήσια απογραφή (καταμέτρηση) των ζώων τους

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

Με την παρούσα ανάρτηση θέλουμε να ενημερώσουμε όλους τους Κτηνοτρόφους της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου, να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καθιερωμένη ετήσια απογραφή (καταμέτρηση) των ζώων τους. Πρέπει να καταχωρήσουν τα αποτελέσματα της απογραφής στο Μητρώο της Εκμετάλλευσης τους.

Η απογραφή του ζωικού κεφαλαίου πρέπει να διενεργηθεί από την 1η Νοεμβρίου και να έχει γνωστοποιηθεί στην Κτηνιατρική Υπηρεσία το αργότερο μέχρι την 15η Δεκεμβρίου.

Αυτό σημαίνει ότι οι κτηνοτρόφοι της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου – Η.Ν. Κάσου, θα πρέπει το ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30/11/2022 να τα έχουν φέρει στο χώρο του Επαρχείου στα Πηγάδια, ώστε στη συνέχεια να αποσταλούν στην Κτηνιατρική Υπηρεσία στη Ρόδο, εντός των επιβαλλόμενων από το νόμο χρονικών ορίων.

Διαφορετικά, η μη γνωστοποίηση ή η εκπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας απογραφής αποτελεί, σύμφωνα με το νόμο 4235/2014, μη συμμόρφωση και συνεπάγεται την λήψη διοικητικών μέτρων σε βάρος του κτηνοτρόφου (αποκλεισμό εκτροφής, περικοπή οικονομικών ενισχύσεων, επιβολή προστίμου κ.λ.π.).

 

Να σημειωθεί ότι οι κάτοχοι εκτροφών πρέπει να προσκομίσουν τα αποτελέσματα της απογραφής μαζί με το Φαρμακευτικό Μητρώο στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, προκειμένου να γίνει θεώρηση και καταχώρηση στην ηλεκτρονική βάση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022

Επαρχείο Καρπάθου – Η.Ν. Κάσου