Ενημέρωση - Παράκληση από την Δημοτική Χορωδία Καρπάθου

Ενημέρωση - Παράκληση από την Δημοτική Χορωδία Καρπάθου

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Κάνουμε γνωστό στους συμπατριώτες μας Καρπάθιους , ότι η καλοκαιρινή συναυλία της Δημοτικής Χορωδίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023.

Παρακαλούμε όλους τους συλλόγους του νησιού μας, εντός και εκτός Καρπάθου, αν είναι δυνατόν, να μην πραγματοποιήσουν κάποια εκδήλωση την συγκεκριμένη ημερομηνία στην Κάρπαθο.

Τα Μέλη της Δημοτικής Χορωδίας

15.5.2023

Καρπαθιακα Νέα