Ενημέρωση για το θέμα της Κυράς Παναγιάς από την Εκκλησ. Επιτροπή Απερίου

Ενημέρωση για το θέμα της Κυράς Παναγιάς από την Εκκλησ. Επιτροπή Απερίου

Η Εκκλησιαστική́ Επιτροπή́ του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Απερίου Καρπάθου σας ενημερώνει για το θέμα της Κυράς Παναγιάς:

Το προηγούμενο έτος υποβλήθηκαν στο Κτηματολόγιο από το τότε μέλος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αλέξανδρο Μικροπανδρεμένο, με τη βοήθεια του Πολιτικού Μηχανικού Κωνσταντίνου Ζαβόλα, οι δηλώσεις της περιουσίας του Ιερού Ναού μας. Έτσι, δηλώθηκε και η περιουσία (δυο δικαιώματα) της Κυράς Παναγιάς, η οποία ανήκει, όπως αποφάνθηκε και πέρυσι τον Αύγουστο ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Απερίου Καρπάθου.

Διαπιστώθηκε όμως από την «ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ» του Κτηματολογίου, ότι τα δυο(2) δικαιώματά μας στην Κυρά Παναγιά, με αριθμούς ΚΑΕΚ 100040603001 και 100040605024 απορρίφθηκαν, γιατί κρίθηκε δικαιούχος η «Ιερά Μονή Κυράς Παναγιάς», η οποία, παρά τις αντίθετες εντολές του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας, υπέβαλε και αυτή δήλωση στο Κτηματολόγιο για τα ίδια δικαιώματα, προσκομίζοντας σαν τίτλο ιδιοκτησίας το υπ’ αρ. 131/2019 «Πρακτικό Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς», που υπέγραψαν ο πατέρας Επιφάνιος Χριστοδουλάκης, ως εκπρόσωπος της παραπάνω Ιεράς Μονής, και η μητέρα του Ειρήνη Χριστοδουλάκη, χήρα Γεωργίου Χριστοδουλάκη, η οποία, υποτίθεται, διεκδικούσε τα παραπάνω δικαιώματα και γι αυτό υποβλήθηκε εναντίον της η υπ’ αρ. 106/15.03.2019 Αγωγή Χρησικτησίας από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Μονής Μιχαήλ Ιωαννίδη.

Μετά την παραπάνω διαπίστωση, ο Γραμματέας της Επιτροπής μας Ιωάννης Λυριστής, συνοδευόμενος από τον συμπατριώτη μας Εμμανουήλ Ι. Παναγιώτου, ο οποίος είχε αντλήσει όλα τα σχετικά στοιχεία από την «ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ» του Κτηματολογίου, επισκέφθηκαν στις 7/9/2021 στο γραφείο του στα Πηγάδια τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, προκειμένου να τον ενημερώσουν και να λάβουν την έγκρισή του για να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προς το Κτηματολόγιο. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας επανέλαβε, όπως είχε κάνει και πέρυσι, ότι «η Κυρά Παναγιά ανήκει ιδιοκτησιακά στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Απερίου Καρπάθου» και έδωσε την έγκρισή του, για να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προς το Κτηματολόγιο.

Μετά τα παραπάνω, η Εκκλησιαστική́ μας Επιτροπή́, η οποία έκανε και θα εξακολουθήσει να κάνει όλες τις απαιτούμενες προς κάθε κατεύθυνση ενέργειες για την προστασία της περιουσίας και των δικαιωμάτων του Ιερού Ναού μας, θεωρεί το θέμα που δημιουργήθηκε με τα δικαιώματά μας στην Κυρά Παναγιά λήξαν.

Το Εξωκκλήσιον της Κυράς Παναγιάς ή η «Ιερά Μονή Κυράς Παναγιάς», όπως αναγράφεται στα δίπτυχα του Πατριαρχείου μας, ανήκε ανέκαθεν και εξακολουθεί να ανήκει ιδιοκτησιακά στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Απερίου Καρπάθου.

Δεν προτίθεται δε η Εκκλησιαστική́ μας Επιτροπή́ να αντιπαρατεθεί, ιδιαίτερα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με κανένα, σεβόμενη τον θεσμό της Εκκλησίας μας και έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, τις αποφάσεις και τις εντολές του οποίου πρέπει όλοι ανεξαιρέτως να σεβόμαστε και να τηρούμε.

Από την ανάρτηση στη σελίδα στο facebook