Συνεχίζει η λειτουργία για το "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου" - Χρηματοδότηση 162.000 ευρώ

Συνεχίζει η λειτουργία για το "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου" - Χρηματοδότηση 162.000 ευρώ

Σε συνέχεια συντονισμένων και εμπρόθεσμων ενεργειών του Δήμου Καρπάθου  στην με αριθ.πρωτ.2253/13.06.2023 πρόσκληση της ΕΥΔ ΠΝΑ με τίτλο “Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου”και την με αριθ. Πρωτ. 1149/30.03.2023 απόφαση του Περιφερειάρχη,  σας ανακοινώνουμε ότι:

Εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου“ στο Πρόγραμμα“ Νότιο Αιγαίο 2021-2027”, με συνολικό κόστος δαπάνης πράξης 162.000,00 Ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχιστεί η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Καρπάθου , το οποίο ως γνωστόν  στεγάζεται στο ισόγειο του δημαρχιακού μεγάρου στα Πηγάδια Καρπάθου  και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1) Υποδοχή – ενημέρωση – υποστήριξη των πολιτών.

2) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές.

3) Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

4) Παροχή γενικής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α.

5) Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.

6) Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.).

7) Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

8) Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με τις παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες κ.λπ.

9) Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών.

Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του δήμου Καρπάθου με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος

Δελτίο Τύπου

φωτογραφία αρχείου – διανομή βρεφικών ειδών ΜΚΟ “Αποστολής” στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου

11.11.2023

Καρπαθιακά Νέα