Η εορταστική οικογενειακή κάρτα του Δημάρχου Καρπάθου

Η εορταστική οικογενειακή κάρτα του Δημάρχου Καρπάθου