Επίτιμος Διδάκτoρας του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναγορεύεται ο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης

Επίτιμος Διδάκτoρας του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναγορεύεται ο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έπειτα από ομόφωνη εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε., με έδρα στη Ρόδο, αποφάσισε να δώσει τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα στον συμπατριώτη μας Μηνά Αλ. Αλεξιάδη, ομότιμο καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Επίτιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου.

 

Ο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης κατάγεται από τις Μενετές Καρπάθου και είναι Έλληνας πανεπιστημιακός και συγγραφέας.

Είναι ομότιμος καθηγητής Λαογραφίας στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, επίτιμο μέλος (καθηγητής) του Τμήματος Κλασικής Φιλολογίας και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου και επίτιμος διδάκτωρ της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι, επίσης, Άρχων Υπομνηματογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και Άρχων Χαρτουλάριος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής.
Γεννήθηκε στις Μενετές Καρπάθου το 1948, σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έκανε συμπληρωματικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Το 1982 αναγορεύτηκε αριστοβάθμιος διδάκτωρ Λαογραφίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θέμα διατριβής «Οι Ελληνικές παραλλαγές για τον δρακοντοκτόνο ήρωα: Aarne – Thompson 300,301A και 301Β, Παραμυθολογική μελέτη».

Έχει εκδώσει βιβλία και άλλες μελέτες και έχει συμμετάσχει σε συλλογικούς τόμους.

Σπουδές
Ο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης σπούδασε Μεσαιωνική και Νεώτερη Ελληνική Φιλολογία και Λαογραφία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ’ όπου αποφοίτησε το 1972 με βαθμό «Άριστα». Σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του, λόγω εξαιρέτου επιδόσεως, ήταν Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Μετά τη στρατιωτική του θητεία (1973-1975) διορίστηκε καθηγητής στο Γυμνάσιο και Λύκειο Καρπάθου (1975-1977). Το 1982 αναγορεύτηκε διδάκτωρ Λαογραφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με βαθμό «Άριστα». Έκανε συμπληρωματικές σπουδές Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, Εθνογραφίας και Λαογραφίας στο University College και στο London School of Economics του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (1982-1983 και 1989-1990). Γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα (Το 1976 πήρε πτυχίο Proficiency).
Στα Πανεπιστημιακά αυτά Ιδρύματα παρακολούθησε, μεταξύ άλλων, προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και μεταδιδακτορικά Μαθήματα, Φροντιστήρια και Σεμινάρια της ειδικότητάς του από τους επιφανείς καθηγητές Δημήτριο Σ. Λουκάτο, Μιχαήλ Γ. Μερακλή, I. Μ. Lewis και Alan Dundes. Τα μαθήματα αυτά συνετέλεσαν στην καλύτερη επιστημονική του συγκρότηση. Πραγματοποίησε επίσης επιστημονική έρευνα στο Taylor Institution του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (1983 και 1989). Εκεί μελέτησε τα Κατάλοιπα του γνωστού νεοελληνιστή, αρχαιολόγου, διαλεκτολόγου και λαογράφου Richard M. Dawkins (1871-1955). Από την έρευνα αυτή προέκυψαν σχετικά δημοσιεύματα, τα οποία ανέδειξαν την προσφορά του Άγγλου επιστήμονα στην Ελληνική Λαογραφία.

Πανεπιστημιακή Σταδιοδρομία
(1977 – 1982) Βοηθός Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
(1982 – 1986) Επιμελητής και Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
(1986) Ομόφωνη εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
(1992) Εξέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
(1993) Ομόφωνη εξέλιξη στη βαθμίδα του Αναπλητωτή καθηγητή, Π.Τ.Δ.Ε, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
(1997) Ομόφωνη και παμψηφεί εκλογή στη βαθμίδα του Καθηγητή, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών.
(2008) Ομόφωνη εκλογή, με τιμητική μετάκληση,Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
(2008 – 2015) Διευθυντής Σπουδαστηρίου Λαογραφίας,Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
(2014 – 2015) Διευθυντής του Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας & Λαογραφίας,Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
(2008 – 2015) Διευθυντής ΠΜΣ με ειδικότητα “Λαογραφία”,Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
(2015) Ομόφωνη απόφαση απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Επιστημονικές Δραστηριότητες
Ο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης παρουσιάζει έντονη επιστημονική δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Τμήμα Φιλολογίας,της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2008 – 2015) οργάνωσε Ετήσιες Σεμιναριακές Διαλέξεις στη Μνήμη επιφανών καθηγητών Λαογραφίας. Το 2012, με δική του εισήγηση προς το Τμήμα Φιλολογίας, ιδρύεται το Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου, που έχει έδρα την Κάρπαθο, το οποίο διευθύνεται από τον ίδιο. Επίσης, οργάνωσε πέντε Διεθνή Συνέδρια Καρπαθιακής Λαογραφίας και Μετανάστευσης στην Κάρπαθο με τη συμμετοχή πολλών Ελλήνων και ξένων επιστημόνων. Με ενέργειές του και τη συνεργασία των συναδέλφων του ιδρύθηκε Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο στο Τμήμα Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διετέλεσε μέλος Εξεταστικών Επιτροπών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) από το 1992 έως το 2010. Εισηγητής, αξιολογητής και μέλος Εκλεκτορικών Σωμάτων για εκλογή καθηγητών σε Τμήματα των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Χαροκοπείου, Πατρών, Θεσσαλίας, Θράκης, Ιονίου, Αιγαίου, Δ. Μακεδονίας, Δ. Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κύπρου.
Με εισηγήσεις του αναγορεύτηκαν επίτιμοι διδάκτορες Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών:
(2006) ο Επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Γεράσιμος Ρηγάτος, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών.
(2014) ο Καθηγητής Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Vermont Wolfgang Mieder, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Από τον Οκτώβριο του 2016 μέχρι και σήμερα είναι Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος “Λαογραφία – Σύγχρονος Λαϊκός Πολιτισμός”, στο πλαίσιο της Συμπληρωματικής εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E- learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τιμητικές Διακρίσεις
Είναι τακτικός εταίρος της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας (Γενικός Γραμματέας του Δ. Σ.), της Αγγλικής Λαογραφικής Εταιρείας, της Αμερικανικής Λαογραφικής Εταιρείας, της Διεθνούς Εταιρείας Λαϊκών Διηγήσεων, της Ελληνικής Ανθρωπιστικής Εταιρείας, της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων, της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», της Δωδεκανησιακής Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας και της Ένωσης Δωδεκανήσιων Καθηγητών Πανεπιστημίου. Είναι επίσης κριτής του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Folklore. Αξίζει να σημειωθεί, πως διετέλεσε διευθυντής του Πολιτιστικού Ιδρύματος Δωδεκανήσου (Αθήνα: 1992-1995). Από το 2015 είναι Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Δωδεκανήσου ‘Κλεόβουλος ο Λίνδιος’. Το 1982 του απονεμήθηκε το Πανδωδεκανησιακό Βραβείο του Ιδρύματος Μοσκόβη για λαογραφική εργασία του.

Για το έργο του έχει λάβει πολλές άλλες τιμητικές διακρίσεις, όπως:
Με εισήγηση της Κοσμητείας του Department of Byzantine and Modern Greek Studies (King’s College London) του απονεμήθηκε από το Academic Board and Council του Πανεπιστημίου του Λονδίνου ο τίτλος Honorary Research Associate την περίοδο 1989-1990.
Το 1995 ο Χρυσός Σταυρός της Εκκλησίας της Δωδεκανήσου (από τον Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου Αμβρόσιο).
Το 2000 ο Χρυσός Σταυρός της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου (από τον Αρχιεπίσκοπο Γρηγόριο).
Το 2008 τιμήθηκε με το Χρυσό Μετάλλιο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Καρπάθου για την προσφορά του στον Ελληνικό λαϊκό πολιτισμό και τη γενέτειρά του Κάρπαθο.
Το 2009 του απονεμήθηκε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Μάρκου στην Αλεξάνδρεια το Οφφίκιο του Άρχοντος Χαρτουλαρίου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας από τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρο Β΄.
Το 2010 στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής στην Κωνσταντινούπολη το Οφφίκιο του Άρχοντος Υπομνηματογράφου του Οικουμενικού Πατριαρχείου από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α΄.
Το 2012 του απονεμήθηκε το Πανδωδεκανησιακό Βραβείο «Μνήμη Δημοσθένους Χαβιαρά», από τον Κοινωνικό Σύλλογο Συμαίων Αττικής «Ο Πανορμίτης», για το επιστημονικό και συγγραφικό του έργο που αναφέρεται στα Δωδεκάνησα.
Το 2016 του απονεμήθηκε (από την Κοσμητεία της Σχολής) ο τίτλος του Επίτιμου Μέλους (Καθηγητή) του Τμήματος Κλασικής Φιλολογίας και Νεοελληνικών Σπουδών της Σχολής Ξένων Γλωσσών και Λογοτεχνιών του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου για το διδακτικό και επιστημονικό έργο του.
Το 2018 του απονεμήθηκε Τιμητική Διάκριση από το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας και το Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για τη συμβολή του στην ανάπτυξη των Ελληνικών Λαογραφικών Σπουδών και τη μελέτη του Ελληνικού παραδοσιακού και σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού.
Το 2019 αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτωρ της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης.
Έλαβε επίσης τιμητικές διακρίσεις για το έργο και την προσφορά του από πολιτιστικούς φορείς (Ιδρύματα, Συλλόγους κ.λπ.) και τιμήθηκε με αφιέρωμα του λαογραφικού περιοδικού «Χοροστάσι» (τ. 23 – 2008).

15.11.2022

Καρπαθιακά Νέα