Πρώτος Έπαινος Ιατρικής για το τμήμα Γενικής & Οικογενειακής Ιατρικής Τζανείου, συντονιστής του Αλεξ. Καμαράτος

Πρώτος Έπαινος Ιατρικής για το τμήμα Γενικής & Οικογενειακής Ιατρικής Τζανείου, συντονιστής του Αλεξ. Καμαράτος

Το Τμήμα Γενικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά στο οποίο ο Αλέξανδρος Καμαράτος είναι ο Συντονιστής Εκπαίδευσης διακρίθηκε με τον πρώτο Έπαινο εργασίας, στο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής.

Το θέμα αφορούσε την διαχείριση ασθενών με λοίμωξη από Covid-19 στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου.