1.700.000 ευρώ από το Υπ. Υποδομών και Μεταφορών για το κτήριο του ΕΠΑΛ Καρπάθου

1.700.000 ευρώ από το Υπ. Υποδομών και Μεταφορών για το κτήριο του ΕΠΑΛ Καρπάθου

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνστ. Αχ. Καραμανλής αποφασίζει την Ένταξη της Πράξης «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Γυμνάσιου Πηγαδιών Καρπάθου – 1ου ΕΠΑΛ Καρπάθου» με Κωδικό ΟΠΣ 5180928 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης»  με το ποσό 1.700.000 ευρώ.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 10-04-2023 και λήξης ορίζεται η 10-10-2024.