Επανακαθορίστηκαν οι θέσεις πρόσδεσης σκαφών στο λιμάνι Πηγαδίων Καρπάθου

Επανακαθορίστηκαν οι θέσεις πρόσδεσης σκαφών στο λιμάνι Πηγαδίων Καρπάθου

22.1.2023

Καρπαθιακά Νέα