Επαναλειτουργία Γραμμής Δημότη - Εντός τριών ημερών ενημέρωση προς τον πολίτη

Επαναλειτουργία Γραμμής Δημότη - Εντός τριών ημερών ενημέρωση προς τον πολίτη
Επαναλειτουργία Γραμμής Δημότη
Η «Ανοικτή Γραμμή» για τους δημότες (Τηλ.: 22450 23000) επαναλειτουργεί και είναι προς διάθεση για αναφορά προβλημάτων που εντοπίζουν οι Δημότες, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Καρπάθου, επιδιώκοντας αφενός να αποφεύγεται η άσκοπη μετακίνηση, η ταλαιπωρία του πολίτη και αφετέρου για τα προβλήματα που καταγράφονται, την πορεία και τον χρόνο επίλυσης τους, να λαμβάνει γνώση και ο Δήμαρχος.
Εντός τριών ημερών, θα υπάρχει ενημέρωση προς τον πολίτη για την πορεία και το χρονοδιάγραμμα επίλυσης του αναφερόμενου προβλήματος.
Κάρπαθος 07 Ιουνίου 2021
Ο Δήμαρχος Καρπάθου
Ιωάννης Θεμ. Νισύριος