Επαναληπτική Συνεδρίαση με θέμα το Λιμάνι. Τι θα κάνει ο Δήμαρχος και οι δυο παρατάξεις;

Επαναληπτική Συνεδρίαση με θέμα το Λιμάνι. Τι θα κάνει ο Δήμαρχος και οι δυο παρατάξεις;