78 χρόνια από την Επανάσταση-Απελευθέρωση της Καρπάθου. Ο Εορτασμός στο Απέρι, 11 Οκτωβρίου 2022

78 χρόνια από την Επανάσταση-Απελευθέρωση της Καρπάθου. Ο Εορτασμός στο Απέρι, 11 Οκτωβρίου 2022