Η Επανάσταση της 5ης Οκτωβρίου 1944 μέσα από τις μαντινάδες του Αριστείδη Παπουτσάκη

Η Επανάσταση της 5ης Οκτωβρίου 1944 μέσα από τις μαντινάδες του Αριστείδη Παπουτσάκη