Μεταφέρονται για την 6η Οκτωβρίου οι εκδηλώσεις σε Αρκάσα και Όλυμπο για την Επανάσταση Καρπάθου (Λόγω εκλογών)

Μεταφέρονται για την 6η Οκτωβρίου οι εκδηλώσεις σε Αρκάσα και Όλυμπο για την Επανάσταση Καρπάθου (Λόγω εκλογών)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψιν των μελών του δημοτικού συμβουλίου την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Παραγυιού Εμμανουήλ με το1ο θέμα προ ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Μεταφορά των εκδηλώσεων της 8ης Οκτωβρίου, αποκλειστικά και μόνο για το έτος 2023, την 6η Οκτωβρίου 2023 και ημέρα Παρασκευή»,

η οποία έχει ως εξής: Εξαιτίας της διεξαγωγής των Αυτοδιοικητικών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου τόσο η συμμετοχή των θεσμικών εκπροσώπων όσο και των πολιτών δεν θα να είναι η αρμόζουσα για το μέγεθος των εκδηλώσεων που κάθε χρόνο υλοποιεί ο Δήμος Καρπάθου.

Με το υπ αριθμ: 22305/05-09-2023, αίτημα του Προέδρου της Κοινότητας Αρκάσας κ. Μηνά Χουβαρδά, για τον ανωτέρω λόγο, ζητείται να μεταφερθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις οι οποίες είναι ψηφισμένες και τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου και συγκεκριμένα να τελεστούν την 6η Οκτωβρίου.

Ως εκ τούτου εισηγούμαι στο σώμα να ψηφίσει την μεταφορά των εκδηλώσεων της 8ης Οκτωβρίου, αποκλειστικά και μόνο για το έτος 2023, την 6η Οκτωβρίου 2023 και ημέρα Παρασκευή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Θετικά ψήφισαν οι:

Ανδρέου Νικόλαος, Δήμαρχος Γεώργιος, Ζανάκης Δημήτριος, Καλή Φιλιππούση Ρηγοπούλα, Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Λυριστής Ιωάννης, Μανωλάκης Θεοδόσιος, Νταής Νικόλαος, Παραγυιός Εμμανουήλ, Πρωτόπαπας Μηνάς, Ρεϊσης Μιχαήλ, Σακέλλης Κομνηνός, Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ και Φελλουζή Ευαγγελία. Αρνητικά ψήφισαν οι: Μανωλάκης Μιχαήλ και ο κ. Τσέρκης Εμμανουήλ Την μεταφορά των εκδηλώσεων της 8ης Οκτωβρίου, αποκλειστικά και μόνο για το έτος 2023, την 6η Οκτωβρίου 2023 και ημέρα Παρασκευή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Μιχαήλ Μανωλάκη

13.9.2023

Καρπαθιακά Νέα