Επαρχείο Καρπάθου Η.Ν Κάσου: Προσπάθεια λύσης στο μεγάλο πρόβλημα της ανεπιτήρητης βόσκησης παραγωγικών ζώων

Επαρχείο Καρπάθου Η.Ν Κάσου: Προσπάθεια λύσης στο μεγάλο πρόβλημα της ανεπιτήρητης βόσκησης παραγωγικών ζώων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 08.01.2021 με πρωτοβουλία της Επιτροπής σύλληψης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων του Δήμου Καρπάθου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο γραφείο της Επάρχου Καρπάθου Ηρωϊκής Ν.Κάσου κ.Καλλιόπης Νικολαϊδου. Παρόντες ήταν ο κ.Δημήτρης Ζανάκης πρόεδρος της Επιτροπής ,ο κ.Ιωάννης Λαχανάς μέλος της Επιτροπής και Προϊστάμενος Γεωπόνος Δήμου Καρπάθου,ο κ.Εμμανουήλ Κρητσιώτης Γεωπόνος,Προϊστάμενος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Καρπάθου και η κ. Βασιλική Χάραρη Γεωπόνος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Καρπάθου.

Αποκλειστικό θέμα της συνάντησης ήταν η εξεύρεση λύσης στο μεγάλο πρόβλημα της ανεπιτήρητης βόσκησης παραγωγικών ζώων και οι ζημιές που προκαλούν στις γεωργικές εκτάσεις και στις ιδιοκτησίες των κατοίκων του νησιού.

Αποκλειστική αρμοδιότητα για την περισυλλογή ανεπιτήρητων ζώων, βάσει του νόμου 4056/2012 έχουν οι Δήμοι, και πρόσφατα με το άρθρο 38 του νόμου 4760/2020 δίνει ένα επιπλέον εφόδιο στις ΔΑΟΚ της Περιφέρειας ή στις Αστυνομικές Αρχές να επιβάλλουν διοικητικά πρόστιμα σε κτηνοτρόφους που προκαλούν ζημιές.

Ανάμεσα στις λύσεις που προτάθηκαν , ήταν:

Α) Να σημανθούν τα παραγωγικά ζώα με διαφορετικού χρώματος ενώτια, ανά κτηνοτρόφο , ανά δημοτικό διαμέρισμα. Πρόταση του κ. Ζανάκη Δ.

Β) Η υπάρχουσα πρόταση του Δήμου Καρπάθου, ανεύρεση εργολάβου για την περισυλλογή των ζώων , για 80 ευρώ / ζώο πλέον ΦΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό , 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ,ετησίως.

Γ) Πρόταση του κ Κρητσιώτη , η οποία έρχεται ως συνέχεια από το γεγονός της μη υλοποίησης της παραπάνω πρότασης του Δήμου. Διευκρινιστικά : Από τη στιγμή που δεν βρέθηκαν ούτε στη Κάρπαθο, Κάσο ούτε στη Κρήτη ενδιαφερόμενοι παρά το υψηλό κόστος αποζημίωσης ανά ανεπιτήρητο παραγωγικό ζώο, ο Δήμος να διερευνήσει την δυνατότητα πρόσληψης υπαλλήλων με σύμβαση έργου με συγκεκριμένους όρους και στόχους προκειμένου να δοθεί λύση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα.

Το πρόβλημα είναι μεγάλο γνωστό σε όλους μας και απαιτείται η συνεργασία όλων των φορέων για την αντιμετώπιση του .