Αποκατάσταση ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας στη θέση «Άσπρη Πέτρα»

Αποκατάσταση ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας στη θέση «Άσπρη Πέτρα»

Στα πλαίσια του έργου “Τριετής Συντήρηση Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Νήσου Καρπάθου”, ξεκίνησε η αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας στη θέση «Άσπρη Πέτρα».

Η αποκατάσταση θα περιλαμβάνει:

• κατασκευή δύο στρώσεων υπόβασης,

• δύο στρώσεων βάσης και

• μία στρώση ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας

Επίσης, θα κατασκευαστεί εκατέρωθεν της οδού επενδεδυμένη τριγωνική τάφρος, για την απορροή των ομρβίων.

“Μας αρέσει να φτιάχνουμε τα ξεχασμένα” Γιώργος Χατζημάρκος

Επαρχείο Καρπάθου – Η.Ν. Κάσου

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ