Το Επαρχείο Καρπάθου Η.Ν. Κάσου ενημερώνει:«Ταχύρρυθμες Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων 2021»

Το Επαρχείο Καρπάθου Η.Ν. Κάσου ενημερώνει:«Ταχύρρυθμες Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων 2021»
Δελτιο Τύπου
Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Κατάρτισης, ανέλαβε να πραγματοποιήσει 3ήμερα  στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 1.3 με τίτλο «Ταχύρρυθμες Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων 2021».
Όλοι οι αγροτικοί – μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί των οποίων τα μέλη θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τις ταχύρρυθμες εκπαιδεύσεις, πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, συμπληρώνοντας το παρακάτω έγγραφο, το οποίο και θα αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email: katartisi.elgo@gmail.com.
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210 8392202 (κ. Κατερίνα Μαλλή).
Το έγγραφο που πρέπει να συμπληρωθεί είναι το εξής:
Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού σας ενημερώνουμε ότι ο …(όνομα – ιδιότητα συνεταιρισμού)… ενδιαφέρεται να καταρτίσει τα μέλη του μέσω των ταχύρρυθμων προγραμμάτων μελισσοκομίας που θα υλοποιηθούν από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
Πιο συγκεκριμένα σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:
Τα μέλη που θα παρακολουθήσουν τα ανωτέρω προγράμματα ανέρχονται σε …(αριθμός ολογράφως και αριθμητικά)…
Ο συνεταιρισμός μας προτείνει ως χώρο υλοποίησης των προγραμμάτων …(τόπος υλοποίησης και χώρος διεξαγωγής)…
Σύμφωνα με το καταστατικό του συνεταιρισμού μας, υπεύθυνος συντονισμού και υλοποίησης για το ταχύρρυθμο πρόγραμμα μελισσοκόμων είναι ο …(ονοματεπώνυμο – ιδιότητα)