Στην 11η & 12η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου συμμετείχε η Έπαρχος Καρπάθου ΗΝ Κάσου

Στην 11η & 12η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου συμμετείχε η Έπαρχος Καρπάθου ΗΝ Κάσου

Την Τρίτη 27/09/2022 η Έπαρχος Καρπάθου – Η.Ν. Κάσου κα Καλλιόπη Νικολαΐδου συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου με δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις θίγοντας ένα σύνολο θεμάτων.

Από αυτά, τον πρώτο λόγο είχε η συζήτηση για την πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 με προϋπολογισμό ύψους 154,8 εκ. ευρώ και απορρόφησή 104,2%, ένα ποσοστό που φέρνει την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην πρώτη θέση, όσον αφόρα την απορρόφηση πόρων στην Ελλάδα.

Οι τρεις κύριοι άξονες προτεραιότητας του προγράμματος ενδεικτικά ήταν, η «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας», η «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» και η «Βελτίωση βασικών υποδομών».

Στη συνέχεια, κορυφαίο θέμα στη συνεδρίαση, ήταν η ενεργοποίηση του προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027 με υπερδιπλάσιους πόρους ύψους 285,4 εκ. ευρώ -χάρη στην αλλαγή του στόχου που κατάφερε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή- από τους οποίους περισσότερο από το 30% οδεύει για την κοινωνική συνοχή και έχει αποδέκτες τους πολίτες.

Τέλος, στη συνεδρίαση ξεχώρισε η συζήτηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2023, το οποίο στη λίστα των έργων του περιλαμβάνει όχι μόνο θέματα που υπάρχουν και ενδέχεται να προκύψουν (βλέπε αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, διαχείριση συνεπειών καιρικών φαινομένων κ.α.) αλλά και αυτά που δεν ολοκληρώθηκαν στις προηγούμενες θητείεςΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ28.9.2022Καρπαθιακά Νέα