Επαρχείο Καρπάθου: Νέες δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις - Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή

Επαρχείο Καρπάθου: Νέες δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις - Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή
Το Κ.Ε.Κ. Γεννηματάς της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου προετοιμαζόμενο για νέες δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις για το 2021 καλεί όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν κάποια από τα νέα προγράμματα, να δηλώσουν έγκαιρα την επιθυμία τους και να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ/ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Ακολουθώντας τις εξελίξεις και με βάση τις νέες επιταγές επιμόρφωσης λόγω της πανδημίας του COVID 19, το Κ.Ε.Κ. θα υλοποιήσει τα προγράμματα εξ αποστάσεως διαδικτυακά με το σύστημα τηλεκπαίδευσης (με τη μέθοδο της σύγχρονης εκπαίδευσης), για την απόλυτη ασφάλεια συμμετεχόντων και εκπαιδευτών